Page 2 - Aidas_928
P. 2
VERSLAS Prezidentūroje pagerbti Lietuvai nusipelnę pasaulio lietuviai PARDUOTUVĖS, IŠPARDAVIMAI STUMBRAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Antradienį LR Prezidentūroje buvo pagerbti daug CONTINENTAL TOYOTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 pasiekę bei tarptautinę patirtį sukaupę lietuviai ir 95 TH PRODUCE MARKET. . . . . . . . . . . . . . . . . .88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . su Lietuva siejami asmenys, savo profesine veikla ir MEDICINA USA NATURAL HEALTH CLINIC . . . . . . . . . . . . . . 9 pasiekimais prisidedantys prie šalies pozicijų stipri- SOUTH CHICAGO VEIN CLINIC. . . . . . . . . . .10, 11 nimo pasaulyje. Laureatus savo dalyvavimu pagerbė ILLINOIS SPINE INSTITUTE . . . . . . . . . . . . . . . .17 DEVON MEDICINOS CENTRAS . . . . . . . . . . . . . .19 LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė, apdovanojimus SMILING EYES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 DR. ELENA EDWARDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 teikė LR užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius EYE Q OPTIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 ir GLL vadovė Kotryna Stankutė-Jaščemskienė. DR. ELENA LEVITIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 DR. MONIKA ŠPOKAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Valstybės Prezidentė pasidžiaugė šio renginio tęs- DR. VADIMAS DECHTIARIS. . . . . . . . . . . . . . . . .25 GRAND AVENUE CHIRURGIJOS CENTRAS . . . . . .25 tinumu. „Ir štai trečias kartas, trečias kartas kai vėl Tarptautinės patirties sklaidos kategorijoje ap- pristatymo komandiruotėms tarptautinėse konferen- DR. GREGORY MARKARIAN . . . . . . . . . . . . . . . .27 randame kam padėkoti, ką įvertinti, kuo pasidžiaug- dovanota Amerikos lietuvė, vidinės organizacijų ko- cijose, užmezga ryšius su užsienio neuromokslų uni- ADVANCED UROLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 DR. DEAN DENG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 ti. Išties Lietuva bus stipri tol, kol bus tokių kaip Jūs“ munikacijos vertinimo ekspertė ir šios srities pra- versitetais. J. Žiburkaus indėlis akivaizdus ir kuriant DR. JELENA PLAVNIK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 MEDICINOS CENTRAS „SANA” . . . . . . . . . . . . . .29 – teigė D. Grybauskaitė. dininkė Angela Sinickas. Ji aktyviai dalyvauja vers- bei tvirtinant ryšį tarp Vilniaus Gedimino technikos DR. JEVGENIJ ODESSKIJ . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Skulptoriaus Stasio Žirgulio kurtos apdovanojimų lo konferencijose, dėsto Lietuvos universitetuose, universiteto ir Hiustono universiteto (Teksaso valsti- WHEATON MEDICAL CENTER . . . . . . . . . . . . . . .31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . statulėlės atiteko laureatams už jų nuopelnus pri- skleidžia gerą žinią apie šalį ir sudomina kitus pro- ja, JAV), kurie kartu vykdo tarptautinę verslo admi- STOMATOLOGIJA PREMIER DENTAL CENTER. . . . . . . . . . . . . . . . .21 traukiant užsienio investicijas, diegiant naujoves, fesionalus ieškoti veiklos galimybių Lietuvoje. Per nistravimo magistro studijų programą. SAIMONAS BOJARSKIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 TOWER DENTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 skatinant jaunimo lyderystę ir kitais darbais garsi- 40 profesinės veiklos metų ji gavo 17 „Tarptautinės Už viso gyvenimo nuopelnus specialiu LR Užsienio COUNTRYSIDE DENTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 nant šalies vardą pasaulyje. verslo komunikacijos asociacijos“ apdovanojimų. A. reikalų ministerijos prizu už nuoseklią veiklą teikiant DR. IRINA AYNGORN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 DANTŲ TAISYMO LABORATORIJA . . . . . . . . . . . .29 Investicijų pritraukimo į Lietuvą kategorijoje apdo- Sinickas taip pat yra viena aktyviausių verslo men- paramą Lietuvos vaikų gydytojams ir ligoniams pa- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NEKILNOJAMASIS TURTAS vanotas „Euromonitor International” Vidurio Europos torystės programos „GLL Patarėjai verslui“ dalyvių. gerbtos organizacijos „Lietuvos vaikų viltis“ vadovės NEIGHBORHOOD LOANS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 padalinio steigėjas ir vadovas Marius Dundulis. Prieš Už jaunimo lyderystės skatinimą pagerbtas Rytis Gražina Liautaud ir Danguolė Navickienė. Vadovaujant VYTAUTAS SRUOGA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 BLUEBIRD, ARTURAS STROKOVAS . . . . . . . . . . .35 dešimt metų Mariaus Dundulio dėka įsteigtas šios ben- Vitkauskas, šeštus metus gyvuojančio tarptautinio jauni- G. Liautaud buvo užmegzti ryšiai su Vilniaus universi- KĘSTAS VILEIKIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINTOJAS . . . . . . .35 drovės Rytų Europos padalinys Vilniuje, kuriame dir- mo mentorystės projekto „Lithuanian Big Brother“ įkū- teto vaikų ligonine ir renkami pinigai pagalbai vaikams, DAIVA JASMANTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 ba 160 skirtingų tautybių ekspertų. rėjas ir nuolatinis skatintojas. „Lithuanian Big Brother“ sergantiems ortopedinėmis ligomis ir patyrusiems nu- VILMA GARMUTĖ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 LOLITA RASIMAVIČIŪTĖ. . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Tarptautinių naujovių diegimo Lietuvoje kate- skirta studijuojančiam ar neseniai studijas baigusiam degimų traumas, JAV ligoninėse stažavosi vaikų ligo- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FINANSAI/АDVOKATAI gorijoje TEO LT apdovanotas „Šviesos konversijos” lietuvių jaunimui, siekiančiam gauti patarimus iš lie- ninės darbuotojai, buvo nemokamai gydomi 150 sun- EDWARD KOGAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 mokslinis vadovas Romualdas Danielius. Tarptautinės tuvių kilmės profesionalų visame pasaulyje. Šiandien kiausiai sergančių vaikų iš Lietuvos. Vėliau jos pareigas ANDRIUS ŠPOKAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 DARIUS AUDICKAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 patirties jis sėmėsi ir mokslinį darbą rengė Olandijos ši programa vienija daugiau nei 500 savo srities spe- perėmus Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkei TIMOTHY SCOTT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 ARKADY REIFMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Leideno, Vokietijos Bairoito, Švedijos Lundo ir Italijos cialistų ir aktyvių jaunuolių, veikia 24 pasaulio šalyse. D. Navickienei kilni veikla išplito ir į kitas JAV valstijas. AUDRIUS BUTVILAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Florencijos universitetuose. Beveik dvidešimt metų R. Lietuvos vardo garsinimo kategorijoje Delfi.lt Už nuoširdžią draugystę laureatu paskelbtas Edward ANDRIUS RAMONAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 KRISTINA WAYNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Danielius yra mokslinės-gamybinės firmos „Šviesos skaitytojų balsavimu apdovanoti „Pixelmator” įkū- Lucas, „The Economist“ žurnalistas ir redaktorius. Ilgus LG SOCIAL SERVICES, INC. . . . . . . . . . . . . . . . .33 NOTARŲ BIURAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 konversija“ mokslinis vadovas, o įmonės produkcija rėjai, savininkai ir vadovai Aidas ir Saulius Dailidės. metus stebėjęs procesus Rytinėje Europoje, jis turi tvir- FEDOR KOZLOV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 RALPH W. BRISCOE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 užima didelę pasaulio lazerių rinkos dalį. Iki šiol „Pixelmator” – lietuviška įmonė, teikianti tą nuomonę, įžvelgia ir aprašo naujus politinius san- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Už Lietuvos balsą pasaulyje apdovanota Agnia progas tobulėti jauniems programuotojams, kurios tykius su Rusija. Rudeninio prekybinio ir informaci- DRAUDIMAS IEVA MARKEVIČIŪTĖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Grigas, vakarų visuomenei žinoma kaip Rytų ir pelnas kasmet siekia milijonus. Įmonės kuriama pro- nio karo akivaizdoje reiškė stiprų palaikymą Lietuvai NORTHWESTERN MUTUAL . . . . . . . . . . . . . . . . .15 INSURHAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Vidurio Europos energetikos ir politikos ekspertė. Jos grama patogi ir suprantama kiekvienam vartotojui, ir siūlė gudrių būdų situacijai išnaudoti. JAV INSURANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 bibliografijoje – išsamūs straipsniai apie Rytų Europos, todėl nepaliauja pirmauti perkamiausių „AppStore” Nominantus vertino ir laureatus rinko specialiai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SIUNTOS Rusijos ir visos posovietinės erdvės energetikos poli- programų sąraše, o šiais metais vėl paskelbta geriau- suformuota komisija, kurią sudarė praėjusių metų BALTIC AUTO SHIPPPING. . . . . . . . . . . . . . . . . .43 ATLANTIC EXPRESS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 tiką bei dvi knygos, laužančios vakarietiškus stereoti- sia „Apple” parduotuvės programa iPad planšetėms. „Globalios Lietuvos apdovanojimų“ laureatai, apdo- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pus apie Baltijos šalis ir jų politiką Rusijos atžvilgiu. Lietuviškų protų telkimo kategorijoje apdovanotas vanojimų iniciatorių „Global Lithuanian Leaders“ MOKYKLOS/DARŽELIAI COLUMBIA DRIVING SCHOOL. . . . . . . . . . . . . . .51 A. Grigas pataria tarptautinėms korporacijoms ir vy- Hiustono universiteto profesorius Jokūbas Žiburkus. valdybos nariai, partnerių atstovai ir kiti tarptautinę “BIM BAM” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 VAIKŲ DARŽELIAI, UŽSIĖMIMAI . . . . . . . . . . . . .59 riausybėms ekonominių ir politinių rizikų klausimais, Jo iniciatyva į Lietuvoje vykstančią gyvybės mokslų patirtį turintys specialistai: režisierius Jonas Ohman, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . atlieka tyrimus su mokslinėmis institucijomis JAV konferenciją „Life Sciences Baltics“ kasmet pakviečia- Dr. Vladas Lašas, ambasadorė Gintė Damušytė, Nijolė PASLAUGOS SVORIO METIMO PROGRAMA. . . . . . . . . . . . . . .31 ir Europoje bei nuolat teikia komentarus žiniasklai- ma daug žymių tarptautinių įmonių atstovų bei moks- Kelpšaitė, visuomenininkas Tadas Langaitis, bankinin- WISE GUYS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 CALLNAMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 dai tiesioginiame CNN, CCTV, Forbes, Bloomberg, lininkų. Jo iniciatyva įsteigta Lietuvos neuromokslų kas Darius Daubaras, žurnalistas Edmundas Jakilaitis C&C CAR CARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Reuters, BBC eteryje atstovaudama Lietuvą. asociacija skiria stipendijas naujų mokslinių atradimų ir mokslininkas bei verslininkas Kristijonas Vizbaras. KOMPIUTERIŲ TAISYMAS. . . . . . . . . . . . . . . . . .51 MVO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 ŠILDYMAS/VĖDINIMAS/SANTECHNIKA . . . . . . . .59 NEW YORKER HAIR DESIGN. . . . . . . . . . . . . . . .65 GROŽIO SALONAI, KIRPYKLOS, SPA . . . . . . . . . .65 Puslapis facebook www.facebook.com/www.aidas.us - Jūsų požiūris KLAUSAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 TV IR INTERNETAS „UTEL”. . . . . . . . . . . . . . . . .81 CATHOLIC CEMETERIES. . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ETHNIC MEDIA Kopijavimas be “Čikagos aido” redakcijos sutikimo DARBO PASIŪLYMAI draudžiamas. Už publikuojamą reklamą ir CDL VAIRUOTOJAI, OWNER 704 S.Milwaukee Ave., OPERATORS . . . . . . . . . . . . . . . .47, 51, 53, 57, 59 Wheeling, IL 60090 reklaminius straipsnius redakcija neatsako. Redakcija AEW TRUCKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 nerecenzūruoja ir rankraščių negrąžina. Autorių DSV EXPRESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Tel. 847 272 9222 / Fax 847 215 8455 nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos nuomone. TURBO EXPRESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 MIDWEST STAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 DĖL REKLAMOS SKAMBINTI All rights reserved. Newspaper “AIDAS” is not MCMAHON DAIRY SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . .51 responsible for display advertisements, advertising CASS EXPRESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Advertising 630 929 3603 TMX INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 Klasifikuoti skelbimai, palikite žinutę articles and their contents. All artwork and design FUREXX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 ISSN 1553-5762 of advertisement and editorial pages are intellectual NON STOP CARRIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 Classifieds — leave a message property of American Lithuanian Newspaper “AIDAS”. LUCKY 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 www.aidas.us MPEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 (877)459-0909 The opinions and observations expressed by authors UNITED TRANSPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 Lietuviškas savaitinis leidinys and contributors of “Chicago Aidas” Newspaper are SEEXPRESS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 REKLAMOS KLAUSIMAIS KREIPTIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,,ČIKAGOS AIDAS” Advertising: Jovita Kuznecova not necessary represent the opinions and observations KELIONĖS of “Chicago Aidas” Newspaper. PRESTIGE TRAVEL, PELICAN TRAVEL . . . . . . . . .41 The American Lithuanian Weekly Tel. 847 272 9222, ext.302 DOLERIS.COM, ADAM VACATION . . . . . . . . . . . .41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “CIKAGOS AIDAS” jovita.kuznecova@ethnicmedia.us RESTORANAI/LAISVALAIKIS/POILSIS RENGINIAI, SPEKTAKLIAI, KONCERTAI . . 71, 73-77 aidas@aidas.us / www.aidas.us aidas@aidas.us
   1   2   3   4   5   6   7