Page 1 - Aidas_928
P. 1
№ 1 [928] WWW.AIDAS.US 12.31.2014 – 01.08.2015 American Lithuanian Newspaper Nusikalstamumas mažėja 4 puslapis „Jau antrus metus iš eilės nužudytų žmo- nių skaičius Čikagoje gali būti mažiau- sias per beveik penkis dešimtmečius, ne- paisant 2014 metais išaugusio susišaudy- mų skaičiaus. Čikagos policija iki gruo- džio 20 dienos užregistravo 390 žmog- žudysčių, o Kuko apygardos medicinos ekspertizė per tą patį laikotarpį prane- šė apie 410 žmogžudysčių, kurių tarpe yra 16 mirtinų susišaudymų su policija.“ Dingęs „AirAsia“ lėktuvas - jūros dugne Laimingų Naujųjų metų! 16 puslapis „Antradienį rastos sekmadienį dingusio Mieli mūsų skaitytojai, kolegos, partneriai, bičiuliai ir talkininkai, savai- ir nusivylimų... Tegu kartu su gęstančiomis šaltomis ugnelėmis į nebū- ir 162 keleivius bei įgulos narius skrai- traščio „Čikagos Aidas“ redakcija kuo nuoširdžiausiai sveikina Jus visus tį pasitraukia 2014-ųjų metų sunkumai ir negandos, tegu Jūsų atminty dinusio lėktuvo „Airbus A320-200“ nuo- su ateinančiais Naujaisiais 2015-aisiais metais! Linkime, kad Jums ir Jūsų lieka tik gražiausi prisiminimai, šviesiausios akimirkos, brangiausi vei- laužos. Keleivinis laineris dingo pake- artimiesiems kiti metai būtų dosnūs sveikatos, sėkmės, laimės, dvasinių ir dai. Palinkėkime sau, savo artimiesiems, tautiečiams ir visiems geros va- liui iš Indonezijos antro didžiausio materialinių gėrybių, o mes turėtume daugybę progų džiuginti Jus pozity- lios žmonėms visame pasaulyje išlikti stipriais, kantriais, geranoriškais, miesto Surabajos į Singapūrą, pranešė viomis ir įkvepiančiomis naujienomis. Taip, 2014-ieji tikrai nebuvo nuo- o svarbiausia – kupinais meilės ir vilties, optimistiškai ir su užsidegimu Indonezijos pareigūnai.“ bodūs: tiek pokyčių, tragedijų, kvapą gniaužiančių sprendimų, atradimų žvelgiančiais į ateitį ir širdyje tvirtai žinančiais, kad ji mums bus šviesi. 2015 m. globalinės ekonomikos prognozės PIRTIS „Artėjant 2015 m., ekonominis nestabilumas Rusijoje, stagnacija Europoje ir neužtikrintumas Kinijoje nutolo į antrą planą dėka staigaus naftos kainų kritimo, kuris, Tarptautinio valiutos fondo Chicago Sweatlodge teigimu, gali padidinti globalinį ekonominį augimą 0,8 proc. virš 3500 N. Cicero Avenue tikėtinų 3,8 proc. Pateikiame keturių ekonomikos ir finansų eks- 773-202-1777 pertų prognozes artėjantiems 2015-iesiems metams.“ 20 puslapis ChicagoSweatlodge.com NEMOKAMA AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ Skelbimams: 877–459–0909 Dél reklamos skambinti tel.: (847) 272–9222, (630) 598–0747
   1   2   3   4   5   6