Page 1 - Aidas_922
P. 1
№ 43 [922] WWW.AIDAS.US 11.14 – 11.20.2014 American Lithuanian Newspaper M S ? 8 PUSLAPIS „Jungtinių, ne ungtinių Tautų (JT) tarpininkas Sirijos konflikte Staffanas de Mistura teigia tikin- tis, jog yra nauja galimybė išspręs- ti gilėjančią krizę šioje Vidurio Rytų šalyje. JT pasiūlė įkurti „tai- kos zonas“, kuriose nevyktų kovos, bei pagerinti humanitarinę situa- Lietuvos ambasadorė JT Raimonda Murmokaitė ciją konfliktų draskomoje šalyje.“ Lietuvos žinia pasauliui: R K Rusija vykdo karą prieš Ukrainą Rusija vykdo karą prieš Ukrainą už tai, kad Kijevas pasirinko europinį daugelis kurių yra Rusijos piliečiai, o Rusija tarptautiniams stebėtojams kelią, trečiadienį pareiškė Lietuvos ambasadorė Jungtinių Tautų Saugumo leidžia stebėti tik du kilometrus Rusijos ir Ukrainos sienos, nors pati Tarybos posėdyje. „Konfl iktas Ukrainoje nėra vidaus reikalas. Tai nėra pi- siena tęsiasi 400 kilometrų. R.Murmokaitė atkreipė dėmesį, kad vadi- lietinis karas. Tai nėra nepatenkintų gyventojų sukilimas. Tai yra Rusijos namieji stebėtojai separatistų organizuotuose Donbaso rinkimuose, ku- karas prieš Ukrainą, pradėtas dėl to, kad Ukraina pasirinko kitą – eu- rių Vakarai nepripažino, žinomi dėl antisemitinių ir nacistinių pažiūrų, ropinį – kelią“, – sakė Lietuvos ambasadorė JT Raimonda Murmokaitė. o Rusijos aneksuotame Kryme žmogaus teisių padėtis dramatiškai pa- 16 PUSLAPIS „Prezidentas Barackas Obama, ku- Vienoje iš griežčiausių kalbų, pasakytų posėdyje Niujorke, Lietuvos di- blogėjo. Anot diplomatės, Estijos žvalgybos pareigūno ir Ukrainos pi- ris aštuonių dienų kelionę po Aziją plomatė perspėjo, kad Europai minint Berlyno sienos griuvimo 25-ąsias lotės pagrobimai bei padažnėję Rusijos karinių lėktuvų skrydžiai palei Europą, JAV, Kanadą ir Japoniją rodo Rusijos karinį agresyvumą ir už metines, „Rusija daro viską, kad atkurtų praeities epochą, kai pasaulis pradėjo atvykęs į Pekiną, pirmadienį buvo padalytas ir balansavo ant karo slenksčio“. Lietuvos ambasadorė Ukrainos sienų. Lietuvos ambasadorė paragino Rusiją liautis grasinus sakė įžvelgiantis didėjančias pastan- pastebėjo, kad karas Ukrainoje dažnai nebepatenka į žiniasklaidos an- kaimynams, vykdyti Minsko paliaubų susitarimą ir išvežti karinę įran- gas pasirašyti Vašingtono palaiko- traštes, nes jis „lėtas ir šliaužiantis – dar keli pagrobtos žemės metrai, gą ir savo karius iš Ukrainos teritorijos. „Taikus krizės Rytų Ukrainoje mą Azijos ir Ramiojo vandenyno re- dar keli sprogimai, dar keli Rusijos tankai, dar keli žuvusieji“. Diplomatė sprendimas yra tik Ukrainos rankose“, – pabrėžė R.Murmokaitė. giono laisvosios prekybos sutartį.“ pabrėžė, kad karą vykdo Kremliaus remiami gerai ginkluoti separatistai, Lietuva Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos narė yra 2014 ir 2015 metais. K PIRTIS „Lietuva turi žemiausią investicijų santykį su BVP, ma- žiausiai investuoja į efektyvumą, pritraukia mažiausiai Chicago Sweatlodge tiesioginių investicijų. Lietuvoje investicijos pernai su- 3500 N. Cicero Avenue darė 18,3 proc. BVP, tuo tarpu Estijoje ir Latvijoje jos 773-202-1777 siekė atitinkamai 26,1 proc. ir 21,1 proc. BVP. “ 24 PUSLAPIS ChicagoSweatlodge.com NEMOKAMA AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ Skelbimams: 877–459–0909 Dél reklamos skambinti tel.: (847) 272–9222, (630) 598–0747
   1   2   3   4   5   6