Page 1 - Aidas_921
P. 1
№ 42 [921] WWW.AIDAS.US 11.07 – 11.13.2014 American Lithuanian Newspaper U 12 PUSLAPIS „Ekspertų komisijos, stebinčios „al-Qaeda“ ir Talibano veiklą, iš- leista ataskaita buvo perduota JT Saugumo tarybai. „Nuo 2010 m. šis skaičius yra daug kartų didesnis nei bendras užsienio kovotojų skai- čius 1990-2010 m. laikotarpiu – ir jis toliau auga“, rašoma ataskaitoje. “ J – ? Iš Vokietijos rankų – apdovanojimas Lietuvai Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė ketvirtadienį vyko į kategorijose: už europinę idėją, už integracijos skatinimą, verslo pasieki- Vokietiją, kur iškilmingos ceremonijos Berlyne metu Lietuvos vardu atsi- mus ir viso gyvenimo nuopelnus. Apdovanojimų ceremonijoje, kurioje ėmė „Auksinės Viktorijos“ (vok. „Goldene Victoria“) apdovanojimą. Šis „Auksinės Viktorijos“ statulėlės bus įteiktos Lietuvos, Latvijos ir Estijos apdovanojimas skirtas trims Baltijos šalims už europietiškumo puoselėji- vadovams, dalyvaus apie 300 svečių. Sveikinimo kalbą „Laudatio“ Baltijos mą, taikią kovą už laisvę, sėkmingą ekonominės krizės įveikimą, Baltijos šalims skaitys Vokietijos Parlamento Pirmininkas Norbertas Lammertas. šalių pasiekimus įgyvendinant europines reformas ir tikėjimą Europos Prezidentė kartu su Latvijos ir Estijos vadovais Berlyne taip pat susitiks 18 PUSLAPIS ateitimi. Pasak prezidentės, šis apdovanojimas yra kiekvieno Lietuvos pi- su Vokietijos prezidentu Joachimu Gaucku. Susitikime bus aptarta sau- „Jeigu ieškote būdo šiuo metų lai- liečio pastangų ir indėlio į valstybės kūrimą įvertinimas. Lietuva ir kitos gumo situacija regione, informacinio ir energetinio saugumo klausimai, ku sukiršinti žmones, tik užsimin- Baltijos šalys europiečiams yra tikėjimo savo valstybe ir Europa pavyzdys. ES ekonomikos augimo skatinimo priemonės ir verslo ryšių stiprini- kite apie Juodojo penktadienio „Auksinės Viktorijos” apdovanojimus kasmet skiria įtakingos Vokietijos mas. Šią savaitę Vokietija mini 25-ąsias Berlyno sienos griuvimo metines. išpardavimus.“ analitinės žiniasklaidos atstovai. Apdovanojimai teikiami keturiose Geležinės uždangos simboliu tapusi siena nuversta 1989 m. lapkričio 9 dieną. V PIRTIS Chicago Sweatlodge „Paaiškėjus, kad krepšininkas Žydrūnas Ilgauskas pra- 3500 N. Cicero Avenue ras Lietuvos pilietybę, atsinaujino diskusijos dėl dvi- 773-202-1777 gubos pilietybės įteisinimo.“ 26 PUSLAPIS ChicagoSweatlodge.com NEMOKAMA AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ Skelbimams: 877–459–0909 Dél reklamos skambinti tel.: (847) 272–9222, (630) 598–0747
   1   2   3   4   5   6