Page 1 - Aidas_918
P. 1
№ 39 [918] WWW.AIDAS.US 10.17 – 10.23.2014 American Lithuanian Newspaper V ? 4 PUSLAPIS „Ar esate pasirengę smarkiai dides- niems mokesčiams, rinkliavoms ir įmokoms? Jie artėja. Vienaip, ar ki- taip, kad ir kas laimėtų rinkimus į aukščiausius postus, didesni mokes- čiai atkeliauja į Ilinojų ir Čikagą. “ N Kaip apsisaugoti? Antrosios Teksaso sveikatos apsaugos darbuotojos užsikrėtimas mirtinai žinoma. Antroji sveikatos apsaugos darbuotoja spalio 10-ąją skrido oro 18 PUSLAPIS pavojingu Ebolos virusu „labai neramina“, trečiadienį pareiškė pareigūnai bendrovės „Frontier Air“ lėktuvu iš Dalaso Fort Vorto oro uosto į Klivlandą „Per pastaruosius 20 metų respubli- ir perspėjo, kad Jungtinėse Valstijose artimiausiomis dienomis gali būti Ohajo valstijoje, o grįžo spalio 13-ąją. Antradienį ji pranešė karščiuojanti konai dukart laimėjo daug kėdžių užfi ksuota naujų užsikrėtimo atvejų. Antrajai moteriai neturėjo būti leis- ir buvo nedelsiant izoliuota ligoninėje. Jos diagnozė buvo paskelbta trečia- kadencijos vidurio rinkimuose - 1994 ta skraidyti vietos reisais likus kelioms dienoms prieš, kai jai buvo diagno- dienį. CDC siekia apklausti 132 žmones, kurie spalio 13-ąją skrido tuo pa- čiu „Frontier Airlines“ reisu kartu su ta moterimi iš Ohajo į Teksasą. JAV zuota Ebolos karštinė, nors „itin maža tikimybė“, kad ji galėjo užkrėsti ki- ir 2010 m. Ir jie abu kartus pralai- tus keleivius, sakė JAV ligų kontrolės ir prevencijos centrų (CDC) direk- prezidentas Barackas Obama trečiadienį pažadėjo „daug agresyvesnį“ at- mėjo po to sekusius prezidento rin- torius Th omas Friedenas. „Ji priklausė grupei asmenų, kurie, jau žinoma, saką JAV teritorijoje į Ebolos viruso keliamą grėsmę ir tvirtino, kad rimto kimus. Kol kas atrodo, kad 2014 m. turėjo kontaktą su Ebola. Jai nederėjo skraidyti komercine avialinija“, – Th . protrūkio Amerikos teritorijoje rizika yra maža. Susitikimas Baltuosiuose vidurio kadencijos rinkimuose par- Friedenas sakė žurnalistams. CDC rekomendacijose pabrėžiama būtinybė rūmuose, kuriame, be kitų, dalyvavo viceprezidentas Joe Bidenas, gy- nybos sekretorius Chuckas Hagelis, sveikatos apsaugos sekretorė Sylvia „kontroliuoti judėjimą“, todėl reikėtų suprasti, kad potencialiai užsikrėtu- tijos ir vėl laukia sėkmė. Kaip par- siems negalima naudotis jokiomis viešojo susisiekimo priemonėmis, aiški- Burwell ir teritorinio saugumo sekretorius Jehas Johnsonas, buvo surengtas tijai reikėtų elgtis?“ no jis. Kai ta moteris sėdo į lėktuvą, jos bendradarbės diagnozė dar nebuvo Jungtinėse Valstijose užregistravus antrą užsikrėtimo Ebolos virusu atvejį. L PIRTIS ? „Transparency International Lietuvos skyriaus atlikto tyrimo Chicago Sweatlodge rezultatai parodė, kad beveik kas penktas profesionalus 3500 N. Cicero Avenue futbolo ir krepšinio žaidėjas yra sulaukęs pasiūlymų už tam 773-202-1777 tikrą atlygį daryti neigiamą poveikį rungtynių eigai.“ 30 PUSLAPIS ChicagoSweatlodge.com NEMOKAMA AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ Skelbimams: 877–459–0909 Dél reklamos skambinti tel.: (847) 272–9222, (630) 598–0747
   1   2   3   4   5   6