Page 2 - Aidas_917
P. 2
VERSLAS Premjeras A.Butkevičius lankosi JAV PARDUOTUVĖS, IŠPARDAVIMAI CONTINENTAL TOYOTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 RUG&SOFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius ir jo RFURNISH 123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 95 TH PRODUCE MARKET. . . . . . . . . . . . . . . . . .88 vadovaujama delegacija spalio 5–13 dienomis vieši . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MEDICINA Jungtinėse Amerikos Valstijose – Vašingtone, Pitsburge, SOUTH CHICAGO VEIN CLINIC. . . . . . . . . . .10, 11 SMILING EYES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Los Andžele ir Čikagoje. Šis vizitas dar labiau sustiprins PAIN RELIEF MASTERS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 GRAND AVENUE CHIRURGIJOS CENTRAS . . . . . .23 strateginę JAV ir Lietuvos partnerystę, suteiks naujų DR. ELENA EDWARDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 DR. ELENA LEVITIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 impulsų dvišaliam ekonominiam bendradarbiavimui. DR. MONIKA ŠPOKAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 EYE Q OPTIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Vyriausybės vadovas su aukštais JAV pareigūnais DR. VADIMAS DECHTIARIS. . . . . . . . . . . . . . . . .25 ketina aptarti gynybos ir energetinio saugumo klau- DR. GREGORY MARKARIAN . . . . . . . . . . . . . . . .27 ADVANCED UROLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 simus, šios šalies verslininkams ir investuotojams DR. DEAN DENG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 DR. JELENA PLAVNIK, DR. A.KUDIRKA. . . . . . . . .29 pristatyti Lietuvos investicinę aplinką ir galimybes MEDICINOS CENTRAS „SANA” . . . . . . . . . . . . . .29 WHEATON MEDICAL CENTER . . . . . . . . . . . . . . .31 JAV verslui Lietuvoje. Lankydamasis JAV ministras SALT CREEK IMAGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pirmininkas taip pat susitiks su ten gyvenančia lie- STOMATOLOGIJA DEVON STOMATOLOGIJOS CENTRAS . . . . . . . . .19 tuvių bendruomene. PREMIER DENTAL CENTER. . . . . . . . . . . . . . . . .21 SAIMONAS BOJARSKIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Susitikime Vašingtone su JAV viceprezidentu Joe TOWER DENTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Bidenu Vyriausybės vadovas planavo aptarti aktualias Algirdas Butkevičius DR. IRINA AYNGORN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 DANTŲ TAISYMO LABORATORIJA . . . . . . . . . . . .29 transatlantines ir regiono temas, gynybos ir energeti- projektą, kuriame pripažįstama, kad Lietuvoje taiko- prekybos santykius abiejose Atlanto pusėse. Esame BARINGTON DENTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nio saugumo klausimus. Taip pat numatyti premjero ma valstybinė mėsos kontrolės sistema visiškai atitin- suinteresuoti prekybinių ir ekonominių santykių sti- NEKILNOJAMASIS TURTAS VYTAUTAS SRUOGA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 A. Butkevičiaus susitikimai su JAV prekybos atsto- ka JAV keliamus reikalavimus ir yra lygiavertė JAV prinimu su JAV“, – sakė premjeras A.Butkevičius, AMBER REALTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 BLUEBIRD, ARTURAS STROKOVAS . . . . . . . . . . .37 vu Michaelu Fromanu, komercijos sekretore Penny taikomai kontrolės sistemai. Vašingtone susitikęs su JAV žemės ūkio sekretoriu- KĘSTAS VILEIKIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINTOJAS . . . . . . .37 Pritzker. Tikimasi JAV verslininkus sudominti galimy- Premjeras taip pat buvo informuotas apie tolimesnes mi Th omasu Vilsacku. DAIVA JASMANTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 VILMA GARMUTĖ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 bėmis investuoti į informacinių technologijų, fi nan- JAV administracijos procedūras, būtinas, kad Lietuva Premjeras su JAV administracijos pareigūnais plana- LOLITA RASIMAVIČIŪTĖ. . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 sinių paslaugų ir gyvosios gamtos mokslų sektorius. būtų įtraukta į JAV Federalinį registrą šalių, kurioms vo aptarti ir Lietuvos narystės Ekonominio bendradar- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FINANSAI/АDVOKATAI Susitikime su Energetikos sekretoriumi Ernestu leidžiama vežti mėsos produktus į JAV. Lietuvos biavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO) perspektyvas ANDRIUS ŠPOKAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ARKADY REIFMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Monizu Vyriausybės vadovas pristatė Klaipėdos SGD Vyriausybės vadovas padėkojo Jungtinių Valstijų že- bei prisijungimo prie eurozonos teikiamus privalumus. KRISTINA WAYNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ANDRIUS RAMONAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 terminalo statybų eigą bei Lietuvos ir Lenkijos dujo- mės ūkio sekretoriui už geras naujienas ir pastangas Vizito metu daug dėmesio bus skiriama naujų rin- AUDRIUS BUTVILAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 DARIUS AUDICKAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 tiekių jungties projektą (GIPL), aptarė skalūnų dujų išjudinant mėsos produktų rinkos atvėrimą Lietuvai. kų ir investicijų paieškoms, abiejų šalių mokslininkų TIMOTHY SCOTT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 EDWARD KOGAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 gavybos ir eksporto perspektyvas. „Šiuo metu Lietuva itin suinteresuota plėtoti preky- bendradarbiavimo stiprinimui. Vyriausybės vadovas LG SOCIAL SERVICES, INC. . . . . . . . . . . . . . . . .35 NOTARŲ BIURAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Viešėdamas JAV A. Butkevičius taip pat apsilankė bos ryšius su JAV mėsos produktų srityje. JAV insti- apie tai kalbės su Amerikos ir Lietuvos verslo tary- RALPH W. BRISCOE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Marcellus skalūnų telkinyje. Pasak premjero, Lietuva tucijų Lietuvos mėsos produktų kontrolės sistemos bos nariais, Los Andželo miesto verslo bendruomene. FEDOR KOZLOV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . suinteresuota pritraukti skalūnų žvalgybos ir gavy- pripažinimas ekvivalentiška JAV kontrolės sistemai Lietuvos ir JAV mokslininkų bendradarbiavimas ty- DRAUDIMAS IEVA MARKEVIČIŪTĖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 bos įmones investuoti Lietuvoje. yra itin svarbus politiškai ir ekonomiškai, ypač pas- rimų ir inovacijų srityse bus aptariamas susitikimuo- RAIMONDA SIMKONIENĖ . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 GET COVERED ILLINOIS . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 „Tikiuosi, kad Lietuvos Seimas pritars mūsų pasiūly- tarojo meto geopolitiniu atžvilgiu“, – kalbėjo prem- se su NASA administratoriumi Robertu Lightfutu ZHURAVLIK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 INSURHAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 mui skalūnų gavybą pirmus trejus metus apmokestinti jeras, pridurdamas, kad dėl Rusijos įvesto produk- bei Pitsburgo universiteto Medicinos centro vadovu JAV INSURANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1% tarifu, suprantant, kad investuotojai per pirmus me- tų embargo labiausiai Lietuvoje paveikti yra pieno ir Jeff rey Romofu, taip pat lankantis Stanfordo tyrimų SIUNTOS BALTIC AUTO SHIPPPING. . . . . . . . . . . . . . . . . .35 tus prisiima didelę riziką“, –cituojamas A. Butkevičius. mėsos sektoriai. Todėl, siekdama diversifi kuoti eks- institute. Vizito metu bus pasirašoma Lietuvos ben- ATLANTIC EXPRESS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Rusijai taikant embargą maisto produktams iš ES, porto rinkas bei orientuojantis į ilgalaikes, patikimas dradarbiavimo su NASA sutartis ir susitarimas dėl pri- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOKYKLOS/DARŽELIAI Lietuva taip pat yra itin suinteresuota plėtoti preky- prekybos partneres ir stabilias rinkas, Lietuva siekia vačios Pitsburgo universiteto medicinos centro klini- COLUMBIA DRIVING SCHOOL. . . . . . . . . . . . . . .53 “BIM BAM” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 bos ryšius su JAV mėsos produktų srityje, todėl ti- intensyvinti prekybą su JAV. kos steigimo Vilniuje. Lietuvos Vyriausybės vadovas VAIKŲ DARŽELIAI, UŽSIĖMIMAI . . . . . . . . . . . . .63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kimasi, jog šis Lietuvos Vyriausybės vadovo vizitas Susitikimo dalyviai taip pat aptarė ES ir JAV dery- paskelbs apie Lietuvos generalinio konsulato įkūrimą PASLAUGOS KLAUSAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 paspartins sprendimus dėl JAV rinkos atvėrimo lie- bų dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partne- Los Andželo mieste. CATHOLIC CEMETERIES. . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 WISE GUYS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 tuviškai kiaulienai ir jautienai. Trečiadienį vykusia- rystės eigą, pažymėdami, kad tokia partnerystė būtų Vešėdamas JAV, premjeras A. Butkevičius susitiks CALLNAMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 MVO INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 me premjero susitikime su JAV žemės ūkio sekre- naudinga abiem pusėms. su lietuvių bendruomene ir Amerikos lietuvių tary- ŠILDYMAS/ŠALDYMAS/SANTECHNIKA . . . . . . . . .63 toriumi Th omasu Vilsacku jau gauta pirma gera ži- „Lietuva remia plataus užmojo Europos Sąjungos bos nariais, dalyvaus Lietuvos Generalinio konsu- IMPERIAL SAUNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 ANGELA'S ASTROLOGY CENTER . . . . . . . . . . . . .65 nia: JAV Maisto saugos ir kontrolės tarnyba (FSIS) ir Jungtinių Amerikos Valstijų Transatlantinės pre- lato 90-mečio minėjimo renginyje, apsilankys JAV KOMPIUTERIŲ TAISYMAS. . . . . . . . . . . . . . . . . .65 NEW YORKER HAIR DESIGN. . . . . . . . . . . . . . . .65 paruošė galutinį ekvivalentiškumo audito ataskaitos kybos ir investicijų partnerystės derybas plėtojant Holokausto muziejuje. GROŽIO SALONAI, KIRPYKLOS, SPA . . . . . . . . . .65 ORLAND’S BEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 TV IR INTERNETAS „UTEL”. . . . . . . . . . . . . . . . .81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DARBO PASIŪLYMAI Puslapis facebook www.facebook.com/www.aidas.us - Jūsų požiūris CDL VAIRUOTOJAI, OWNER OPERATORS . . . . . . . . . . . . .51, 53, 55, 57, 61, 63 AMBER TRANSPORTATION . . . . . . . . . . . . . . . . .51 CASS EXPRESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 ETHNIC MEDIA Kopijavimas be “Čikagos aido” redakcijos sutikimo WILD EAGLE LOGISTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 TOWER COMMUNICATIONS . . . . . . . . . . . . . . . .53 704 S.Milwaukee Ave., draudžiamas. Už publikuojamą reklamą ir KA LOGSTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 reklaminius straipsnius redakcija neatsako. Redakcija AEW TRUCKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 Wheeling, IL 60090 DSV EXPRESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 nerecenzūruoja ir rankraščių negrąžina. Autorių TURBO EXPRESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 Tel. 847 272 9222 / Fax 847 215 8455 nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos nuomone. ENRIKA CORP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 UNITED TRANSPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 DĖL REKLAMOS SKAMBINTI All rights reserved. Newspaper “AIDAS” is not TMX INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 AJ LINES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Advertising 630 929 3603 responsible for display advertisements, advertising FUREXX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 articles and their contents. All artwork and design NON STOP CARRIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Klasifi kuoti skelbimai, palikite žinutę LUCKY 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 ISSN 1553-5762 of advertisement and editorial pages are intellectual ZA TRANSPORT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Classifi eds — leave a message property of American Lithuanian Newspaper “AIDAS”. LITMAX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 www.aidas.us F2 FREIGHT GROUP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 (877)459-0909 The opinions and observations expressed by authors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lietuviškas savaitinis leidinys KELIONĖS REKLAMOS KLAUSIMAIS KREIPTIS and contributors of “Chicago Aidas” Newspaper are VYTIS TOURS, SKY TRIP . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 ,,ČIKAGOS AIDAS” not necessary represent the opinions and observations PRESTIGE TRAVEL, PELICAN TRAVEL . . . . . . . . .41 Advertising: Jovita Kuznecova of “Chicago Aidas” Newspaper. DOLERIS.COM, ADAM VACATION . . . . . . . . . . . .41 The American Lithuanian Weekly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 847 272 9222, ext.302 RESTORANAI/LAISVALAIKIS/POILSIS DAYS INN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 “CIKAGOS AIDAS” jovita.kuznecova@ethnicmedia.us IMPERIAL SAUNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 RENGINIAI, SPEKTAKLIAI, KONCERTAI . . 69, 73-77 aidas@aidas.us / www.aidas.us aidas@aidas.us
   1   2   3   4   5   6   7