Page 1 - Aidas_917
P. 1
№ 38 [917] WWW.AIDAS.US 10.10 – 10.16.2014 American Lithuanian Newspaper : 16 PUSLAPIS „JAV ekonomika rugsėjo mėnesį sukūrė 248 000 naujų darbo vietų ir nustūmė nedarbo lygį iki 5,9 proc. Tai pirmas kartas, kai jis nukrito žemiau 6 proc. ribos nuo 2008 m. liepos – arba per daugiau nei 320 savaičių. Nedarbo rodikliai yra reikšmingas šalies ekonomikos sveikatos rodiklis.“ E V Stop! Pamatuosiu jums temperatūrą Federaliniai pareigūnai trečiadienį pranešė, kad penkiuose didžiausiuose duomenimis, 90 proc. žmonių, iš šių šalių atvykstančių į JAV, keliauja per tarptautiniuose Amerikos oro uostuose bus pradėta tikrinti atvykstančių- jau minėtus didžiausius penkis oro uostus. Daugiausia - 43 proc. - atvyks- jų iš Vakarų Afrikos temperatūra. Taip sveikatos apsaugos sistemos vado- ta per Kennedy oro uostą, dar 22 proc.- per Washington Dulles. Tačiau vai tikisi užkirsti kelią Ebolos epidemijos plitimui Jungtinėse Valstijose. bendras atvykėlių skaičius nėra toks jau didelis. Per pastaruosius du mė- 20 PUSLAPIS Pirmasis oro uostas, kuriame bus imta taikyti šias papildomas saugumo nesius minėtas tris šalis paliko 36 tūkst. keliautojų ir tik apie 9 tūkst. iš „Trečiadienį Dalase (Teksaso valstija) nuo priemones, yra Kennedy tarptautinis oro uostas Niujorke, kuriame atvy- jų vyko į JAV. Iš jų vos 77 patyrė į Ebolos virusą panašius simptomus, ta- Ebolos mirė 42-ejų Thomasas Ericas Dunkanas, kėlių temperatūra bus pradėta matuoti jau šį savaitgalį. Pasak federalinių čiau nei vieno iš jų negalavimai nebuvo sukelti šio viruso. Daugumą karš- pirmasis asmuo, kuriam šis virusas buvo dia- darbuotojų, nuo kitos savaitės tai bus daroma dar keturiuose oro uostuose: čiavimų sukėlė maliarija. „Mes nuolat stengiamės užtikrinti amerikiečių gnozuotas Jungtinėse Valtijose. Vyriškiui nuo Hartsfi eld-Jackson International, Newark Liberty International, O'Hare saugumą, - sakė dr. Th omasas R. Friedenas, kuris yra Atlantos Ligų kon- šeštadienio buvo taikomas gydymas eksperi- International ir Washington Dulles International. Patikrinimo metu at- trolės ir prevencijos centro direktorius. - Mes tikime, kad naujosios ap- mentiniu vaistu Brincidofovir. Pastarosiomis vykusio keleivio temperatūra yra matuojama nekontaktiniu termome- saugos priemonės mums padės tai daryti dar efektyviau, nors ir supran- dienomis iki mirties jo būklė smarkiai prastė- tru, panašiu į pistoletą. Be to, kai kurių keleivių bus paprašyta užpildy- tame, kad visiškos garantijos nebus tol, kol neįveiksime Ebolos epide- jo, jis buvo prijungtas prie kvėpavimo apara- ti klausimynus. Tikrinami bus keleiviai, atvykę iš Gvinėjos, Liberijos ir mijos Vakarų Afrikoje.“ Tai yra pirmas kartas istorijoje, kai sveikatos ap- to, jam buvo atliekamos dializės.“ Siera Leonės, smarkiausiai šios ligos paveiktų šalių. Atsakingų asmenų saugos specialistai JAV oro uostuose tikrins atvykstančiųjų temperatūrą. N PIRTIS „„Šią savaitę Romoje Vatikanas rengia didžiausią susitikimą nuo 1985- ųjų metų – „neeilinį vyskupų sinodą“. Tai tik trečiasis toks susitikimas Chicago Sweatlodge per visą Bažnyčios istoriją. 253 sinodo dalyviai yra kardinolai, vyskupai (Lietuvą atstovauja vysk. Rimantas Norvila), teologijos 3500 N. Cicero Avenue ekspertai, ir kelios dešimtys pasauliečių, kurie čia dalyvauja kaip 773-202-1777 stebėtojai arba liudininkai.“ 38 PUSLAPIS ChicagoSweatlodge.com NEMOKAMA AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ Skelbimams: 877–459–0909 Dél reklamos skambinti tel.: (847) 272–9222, (630) 598–0747
   1   2   3   4   5   6