Page 1 - Aidas
P. 1
№ 35 [914] WWW.AIDAS.US 09.19 – 09.25.2014 American Lithuanian Newspaper Silpniausios ekonomikos pasaulyje 18 puslapis „Ketverius metus iš eilės kritusios, Jungtinės Valstijos dabar antrus metus iš eilės pakilo per dvi pozi- cijas Pasaulio ekonomikos forumo (WEF) konkurencingumo reitinge – nuo penktos vietos praėjusiais me- tais iki antros vietos 2014-aisiais.“ Šalies energetikos strategijos klausimas Sulaikom kvapą: istorinis Škotijos referendumas Škotijos gyventojai ketvirtadienio rytą pajudėjo prie balsadėžių, kad iš- pastate pirmasis savo balsą atidavė verslininkas, prisistatęs Ronu. „Tai isto- reikštų savo valią nepriklausomybės nuo Didžiosios Britanijos klausimu. rinė diena Škotijai. Visą savo gyvenimą to laukiau. Laikas nutraukti ryšius Istorinių pasekmių galintis turėti referendumas pakurstė aistras šalyje ir su Anglija. „Taip“ nepriklausomybei“, - sakė jis po to, kai atidavė savo bal- tapo pagrindine debatų tema namuose ir baruose, tačiau galutinis jo re- są. Ronui kalbant, pro šalį skubėję ėję du darbininkai sušuko: „Balsuokite 20 puslapis zultatas lieka neaiškus. Balsavimas tęsis iki 22 val. vietos (21 val. Grinvičo „ne“!“. „Šeimos pasidalijo, tačiau visgi tai yra nuostabus demokratinis „Turint galvoje visas tas kalbas apie arba 4 val. p.p. Čikagos) laiku. Preliminarių rezultatų laukiama penktadie- procesas, per kurį šiandien galbūt 97 proc. visų tų, kurie gali balsuoti, at- globalinį atšilimą, pasiektas naftos nį paryčiais. Škotijos gyventojų prašoma atsakyti į vienintelį klausimą – eis atiduoti savo balso“, - sakė 40-metis teisininkas iš Edinburgo Davidas pramonės potencialo ribas, anglies „Ar Škotija turėtų būti nepriklausoma šalis?“. Dalyviai galės pažymėti vie- Cruckshankas. „Kad ir kokie būtų rezultatai, abi pusės turi su jais sutikti“, - dioksido eliminavimą ir atsinauji- ną iš dviejų atsakymų: „Taip“ arba „Ne“. Vakarų Edinburgo rajone esančio- pridūrė jis. Šis referendumas svarbus ne tik Škotijai. Jis gali pradėti valstybių nančią energiją, gali pasirodyti, kad je balsavietėje, kuri yra viena iš 2,6 tūkst. tokių biurų visoje šalyje, žmonės „skyrybų“ sezoną Europoje. Ruošdami šį laikraščio numerį dar nežinome naftos vartojimas JAV mažėja. Pagal pradėjo rinktis beveik iškart po to, kai durys buvo atvertos 7 val. ryto vie- referendumo rezultatų, tačiau norime užbaigti savo pasvarstymus žymios viską, mes turėtume artėti prie po- tos laiku. Tos balsavietės pareigūnų vadovas Peteris Macveanas sakė: „Ši Edinburge gyvenančios britų rašytojos J.K. Rowling žinute Twitter pasky- naftinės ekonomikos.„ diena – labai ypatinga, vienintelė gyvenime.“ Edinburgo miesto tarybos roje: „Kad ir kas nutiktų, tikiuosi, jog jau šeštadienį visi būsime draugais“. Apsaugos beveik beginkliai pasieniečiai? PIRTIS „Po agresijos Kryme ir Rytų Ukrainoje, politikos apžvalgininkai, o ir patys politikai ne tik Lietuvoje kalba, Chicago Sweatlodge kad dabar Vladimiro Putino valdomas Kremlius atsisuks 3500 N. Cicero Avenue 773-202-1777 į Baltijos valstybes. Tokį Rusijos dėmesį iš tiesų jaučiame.“. 22 puslapis ChicagoSweatlodge.com NEMOKAMA AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ Skelbimams: 877–459–0909 Dél reklamos skambinti tel.: (847) 272–9222, (630) 598–0747
   1   2   3   4   5   6