Page 1 - Aidas_912
P. 1
№ 33 [912] WWW.AIDAS.US 08.29 – 09.04.2014 American Lithuanian Newspaper P Č 4 PUSLAPIS „Čikagoje gimęs vyras, įtariamas ben- dradarbiavimu su „Islamo valstybės“ kovotojais, Bagdado vyriausybės ir jos Vakarų sąjungininkų nerimui užėmusiais plačius Irako ir Sirijos regionus, savait- galį žuvo Sirijoje, antradienį paskelbė JAV vyriausybės atstovė.“ I A. A Barackas Obama susitiks su Baltijos valstybių vadovais Likus dienai iki rugsėjo 4-5 dienomis vyksiančio NATo viršūnių susitikimo susitikime Velse prezidentė Dalia Grybauskaitė žada kalbėti apie papildo- Velse, prezidentas Obama lankysis Taline, Estijoje, kur susitiks su Lietuvos, mas saugumo priemones Baltijos regionui. „Kalbėsime konkrečiai, ko rei- Latvijos ir Estijos lyderiais. Šis vizitas yra labai sveikintinas ir laukiamas. Iki kia, kaip reikia stiprinti papildomas saugumo priemones mūsų regione, ką dabartinių įvykių Ukrainoje, Baltijos regiono svarba NATO ir Rusijos šiam būtų galima dislokuoti, kaip. Viešai jokių detalių negalime diskutuoti“, – ke- 70 PUSLAPIS regionui keliamas pavojus Obamos administracijos paprastai būdavo ne- tvirtadienį LRT radijui sakė valstybės vadovė. Anot jos, labai svarbus ir JAV pakankamai įvertinamas. Šis vizitas siunčia svarbų signalą tiek sąjunginin- prezidento dėmesys Lietuvai, Latvijai, Estijai, Lenkijai. B.Obamos susitiki- „Trečiadienį JAV perbėgęs Aidas kams, tiek priešams regione, kad JAV rimtai žiūri į įsipareigojimus Baltijos mas su Baltijos šalių vadovais Taline reiškia, šio regiono problemos supran- Ardzijauskas lankėsi „Imperial Sauna saugumui, praneša Paveldo fondas. JAV turėtų pasinaudoti prezidento vizito tamos „Svarbiausia – kad turime ypatingą vienos pagrindinių NATO šalių Spa“ , kur susitiko su Čikagos lietuviais, inercija ir reikalauti palaikyti saugumą Centrinės ir Rytinės Europos NATO dėmesį, tai yra išreikšta ir dvišaliu pagrindu, ne tik per NATO. Turime ir su- narėse. Kylant Rusijos agresijai, visoms NATO narėms yra svarbu grįžti prie stiprintą pėstininkų atstovavimą, pratybas, pastaruoju metu matėme pajėgų pasakojo įspūdžius ir atsakinėjo į klausi- kolektyvinio saugumo pagrindų - o Baltijos regionas yra idealiausia vieta tai sustiprinimą ore, žemėje ir vandeny“, – kalbėjo prezidentė. Ji tvirtino, kad mus. Trumpai apie svarbiausius išgyveni- pradėti. Per susitikimą su JAV prezidentu Baracku Obama ir NATO viršūnių Velse taip pat turi būti apsispręsta dėl paramos Ukrainai, Gruzijai, Moldovai. mus ir išmoktas pamokas kelyje bėgikas papasakojo ir savaitraščio Čikagos Aidas Dėmesio! Brangūs skaitytojai, primename, kad savaitraščio „Čikagos Aidas“ numeris kitą savaitę neišeis. skaitytojams.“ Kito numerio laukite rugsėjo 12 d. Skelbimams: 877–459–0909 Dél reklamos skambinti tel.: (847) 272–9222, (630) 598–0747
   1   2   3   4   5   6