Page 1 - Aidas_907
P. 1
№ 28 [907] www.AiDAS.uS 07.25 – 07.31.2014 American Lithuanian Newspaper Angliją sukrėtė lietuvių žūtys 14 puslapis „Pastarosiomis savaitėmis Anglijos lietuvių kraują stingdė dvi plačiai nuskambėjusios tautiečių mirtys, praneša Tiesa.com. Jungtinės Karalystės ir Lietuvos žiniasklaidos dėmesį prikaustė šiurpi žmogžudystė bei nelaimingas atsitikimas. Panašios nelaimės lietuviams nutinka nebe pirmą kartą, tačiau apie jas ne visada pranešama visuomenei.“ Pabaigos pradžia Ukrainietė gedi MH17 aukų Numušti du Ukrainos lėktuvai Ar raketos, numušusios du karinius Ukrainos lėktuvus, buvo paleistos iš patvirtino informaciją, kad dalis sukilėlių iš Ukrainos teritorijos peržengė rusų pusės? Šiuo metu būtent šį klausimą aiškinasi amerikiečių žvalgy- sieną ir dabar slapstosi Rusijoje. Tačiau, pareigūnų teigimu, nėra aišku, ar bos analitikai, trečiadienį patvirtino JAV pareigūnai. Prorusiškai nusitei- kas nors iš minėtų asmenų yra susiję su išpuoliu prieš MH17. „Labiausiai 20 puslapis kę sukilėliai labai greitai prisiėmė atsakomybę už numuštus karinius lėk- nuostabą kelia tai, kad net po Malaizijos oro linijų lėktuvo katastrofos, „Ar liepos 23-oji yra Obamacare pabaigos tuvus, tačiau Ukrainos valdžia teigia, kad juos kliudžiusios raketos galėjo Rusija ir toliau aktyviai vykdo Ukrainos destabilizavimą. Ji ir toliau siun- pradžia? Antradienį priimtas Kolumbijos būti paleistos iš Rusijos teritorijos. Aišku tik tiek, kad praėjus savaitei po čia karius ir sunkiąją artileriją, tankus ir raketų paleidėjus per Ukrainos apygardos apeliacinio teismo sprendimas to, kai raketa numušė MH17, išpuoliai rytų Ukrainoje tik stiprėja. 12-15 sieną“, - sako JAV ambasadorius Ukrainoje Geoffrey Pyattas. Jei bus pa- galimai užkabina širšių lizdą. Apeliacinio tūkstančių rusų karių prie rytinės Ukrainos sienos yra pasidalinę į smul- tvirtinta, kad raketos, numušusios Ukrainos karinius lėktuvus, tai pada- teismo taryba nusprendė (nors ir kesnius dalinius ir priartėję prie sienos per mažiau nei 5 mylias, patvirti- rė iš Rusijos teritorijos, tai bus „siaubinga Rusijos keliamos krizės tąsa, ne- no du JAV pareigūnai. Toks judėjimas suteikia Rusijos kariams galimy- paisant to, kad SA-11 (rusų gamybos raketinė sistema) numušė lėktuvą „nenoriai“, rezultatu 2-1), kad apie 4,5 bę iššauti antžemines raketas ir artileriją iš Rusijos teritorijos į Ukrainos ir nusinešė 300 nekaltų žmonių gyvybes“, - sakė ambasadorius. „Mes to- milijono amerikiečių, kurie gavo sveikatos taikinius neprisiimant už tai atsakomybės, sako JAV pareigūnai. Tuo pat liau svarstome savo galimybes, - komentavo situaciją nacionalinio saugu- draudimo subsidijas per federalinę metu rusai ir toliau gabena ginklus į Ukrainą, kol „pasaulio dėmesys yra mo patarėjo padėjėjas Benas Rhodesas. - Faktas yra tas, kad Rusija toliau draudimo biržą, neturėjo teisės jų gauti.“ nukreiptas į MH17“, CNN sakė vienas pareigūnas. Žvalgybininkai taip pat ginkluoja separatistus. Baltieji rūmai svarstys tolimesnius savo žingsnius.“ Skelbimams: 877–459–0909 Dél reklamos skambinti tel.: (847) 272–9222, (630) 598–0747
   1   2   3   4   5   6