Page 1 - Aidas_897
P. 1
№ 18 [897] WWW.AIDAS.US 05.09 – 05.15.2014 American Lithuanian Newspaper N , Dalia Grybauskaitė Artūras Paulauskas Artūras Zuokas 20 PUSLAPIS „Darbo statistikos biuras pranešė kai ką siaubingo. Naujausiais duomenimis, vienoje iš penkių šeimų (20 proc. visų namų ūkių) visi asmenys yra bedarbiai. Tose šeimose nedirba nei vienas asmuo! Tai yra gąsdinanti statistika, tačiau mes savo Bronis Ropė Naglis Puteikis kasdienybėje to nematome, nes federalinė valdžia deda milžiniškas pastangas, kad tai nuo mūsų nuslėptų.“ A – V Valdemaras Tomaševskis Zigmantas Balčytis Prezidento rinkimų ruletė Jau šį sekmadienį, gegužės 11 d., startuoja Lietuvos Respublikos pre- - ketvirtadienį sakė A. Butkevičius. Tuo tarpu daugelis Čikagoje gyve- zidento rinkimai. Juose varžosi septyni kandidatai: antros kadencijos nančių lietuvių jau apsisprendę balsuoti ir žino, kurį kandidatą palaikys, 36 PUSLAPIS siekianti šalies vadovė Dalia Grybauskaitė, socialdemokratas europar- įsitikinęs Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Socialinės antropologijos lamentaras Zigmantas Balčytis, Darbo partijos atstovas parlamentaras centro vadovas Vytis Čiubrinskas, trečius metus vadovaujantis tyrimui „Kardinolas apkaltino didžiausią Jungtinių Artūras Paulauskas, parlamentaras Naglis Puteikis, Lietuvos valstiečių apie emigrantų lietuviškumą Čikagoje. Jo teigimu, išeiviai yra svarbūs Valstijų įšventintų moterų organizaciją ir žaliųjų sąjungos atstovas Ignalinos meras Bronis Ropė, Lietuvos len- Lietuvai rinkėjai. Šalia lietuviškų muziejų, bažnyčių, klubų ir mokyklų tolstant nuo „tikėjimo į Viešpatį Jėzų Kristų kų rinkimų akcijos lyderis europarlamentaras Valdemaras Tomaševskis, šiame JAV didmiestyje sparčiai kuriasi lietuviškas verslas, grindžiamas centro“ - link Naujojo Amžiaus kosmologijos. Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas. Kritikos šiai prezidento rinki- etniniais ryšiais, kuris sėkmingai plečiasi į kitas šalis. „Žmones veikia Seserims buvo patarta išimti arba pakeisti mų kampanijai netrūksta – ne vienas ekspertas ją jau įvardijo kaip iš- aplinka. Čikagoje lietuviai sukūrė visą gyvenimą: spaudą, muziejų, mo- kelis savo pranešimus, peržiūrėti savo skirtinai nykią ir neįdomią. „Ši rinkimų kampanija, švelniai tariant, ne- kyklas, bažnyčias, sporto kompleksus. Todėl jie neiškrinta iš orbitos, kur statutus ir iš naujo suformuluoti savo įspūdinga. Tiesiog 6 kandidatai kovoja su dabartine prezidente. Be to, patriotizmas gerbiamas. Čia didžiuojamasi, kad žmonės turi savo kil- diskusijos apie katalikišką doktriną visi iš esmės susitaikę su pralaimėjimu. Pastangos gana blankios“, – teigė mę, kad jie yra ne asimiliuoti amerikiečiai“, – remdamasis savo tyrimu rėmus. Praėjusią savaitę šioms reformoms „MG Baltic“ prezidentas Darius Mockus. Tačiau taip mano ne visi. Štai sakė V.Čiubrinskas. Jungtinėse Valstijose balsavimą organizuoja LR am- vadovaujantis kardinolas kreipėsi į LCWR ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius teigia lauksiantis antrojo basada Vašingtone, LR generalinis konsulatas Niujorke, LR generalinis vadovybę Romoje, tačiau neliaupsino turo. „Nenorėčiau šiandien prognozuoti, bet manau, kad bus antras tu- konsulatas Čikagoje. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, taip pat įsteig- organizacijos dėl padarytos pažangos.“ ras ir jame dalyvaus dabartinė Prezidentė ir, tikiuosi, mūsų Z. Balčytis“, tas papildomas balsavimo punktas. Kviečiame išrinkti Lietuvos ateitį! Skelbimams: 877–459–0909 Dél reklamos skambinti tel.: (847) 272–9222, (630) 598–0747
   1   2   3   4   5   6