Page 1 - Aidas
P. 1
№ 16 [895] WWW.AIDAS.uS 04.25 – 05.01.2014 American Lithuanian Newspaper N 4 PUSLAPIS „Du kandidatai į aukščiausius Ilinojaus respublikonų postus antradienį kalbėjo renginyje, kuriuo šalies respublikonų Kongreso delegaciją siekta paspausti priimti plataus masto imigracijos reformą, tačiau abu jie atsisakė parodyti aiškią paramą įstatymo projektui, kurį jau priėmė JAV Senatas.“ JAV L Skęstančiųjų gelbėjimas... ne JAV reikalas Krymas aneksuotas. Ukrainos rytai verda. Tokie galimos grės- Savanorius sveikino LŠS vadas Antanas Plieskis, kuris naujuosius 22 PUSLAPIS mės ženklai paskatino Lietuvos piliečių susidomėjimą ša- šaulius vadino savo broliais ir sesėmis ir drąsino juos fraze „Tikiu lies gynyba. Dar kovo viduryje Liberalų sąjūdžio lyderiai už- jumis“. Tai, žinoma, gražu. Patriotiška. Simboliška. Bet ar realu? „Antradienio vakarą Pentagonas pildė paraiškas stoti į Lietuvos šaulių sąjungą (LŠS). Taip po- Lietuvos politikai džiūgauja neva aktyvia JAV ir NATO aljanso pa- pranešė, kad JAV kariuomenės kariai litikai ragino stiprinti savanoriškos krašto gynybos gretas. galba, tačiau kas yra pasiūlyta apart mandagumo vizitų, rėžiamų atvyksta į Baltijos šalis ir Lenkiją, „Būrys – ramiai!“, - tokia komanda skambėjo penktadienio popie- kalbų, rankų paspaudimų ir pozavimo fotografams? Panašu, kad kur pradės virtinę karinių pratybų, tę ant paties Gedimino bokšto stogo Vilniuje. Ten žymūs Lietuvos JAV prezidentui šiuo metu aktualesnė yra ne vis labiau nevaldoma kad palaikytų savo sąjungininkes po politikai, verslininkai, valstybės tarnautojai, žurnalistai ir kiti lie- situacija Ukrainoje, kuri bet kada gali persiristi per valstybių sie- Rusijos praėjusį mėnesį įvykdytos Krymo tuviai bučiuodami LŠS vėliavą prisiekė tarnauti ginant Lietuvą. nas ir nuvilnyti per Europą smurto, okupacijos ir pavergimo banga. pusiasalio aneksijos. Į Baltijos šalis ir Tarp naujokų buvo ir liberalai Eligijus Masiulis, Remigijus Pirmabangiai Čikagoje iki pat šių dienų mena JAV vadovų abe- Lenkiją Pentagono siunčiami kariai, Šimašius, Gintaras Steponavičius, Petras Auštrevičius, visuome- jingumą ir bejėgiškumą, ir visų JAV lietuvių pastangas privers- kurie atliks virtinę karinių pratybų, nės veikėjai Šarūnas Matulevičius ir Tadas Langaitis, lazerių la- ti prie supervalstybės vairo stovinčiuosius garsiai pasaulio ša- nepaprastai kvalifikuoti ir užgrūdinti boratorijos vadovai broliai Dominykas, Augustinas ir Kristijonas lims pasakyti - taip, tai yra okupacija ir mes to netoleruojame... kovose, teigia gynybos apžvalgininkas Vizbarai ir kiti. Kaip Lietuvą ginsiančios savanorės prisie- Nejau istorijai lemta pasikartoti? Nes kol kas pana- Aleksandras Matonis.“ kė ir kelios damos, tarp jų – ir vaikų rašytoja Ingrida Vizbaraitė. šu, kad skęstančiųjų gelbėjimas paliktas jiems patiems. Skelbimams: 877–459–0909 Dél reklamos skambinti tel.: (847) 272–9222, (630) 598–0747
   1   2   3   4   5   6