Page 1 - Aidas_894
P. 1
№ 15 [894] WWW.AIDAS.uS 04.18 – 04.24.2014 American Lithuanian Newspaper S 6 PUSLAPIS „Tarkime, jūsų darbas prasideda 8 valandą ryto, tačiau jūs darbe pasirodote be 10 minučių 9. Ar tikėtumėtės, kad už tas 50 minučių jums bus sumokėta? Dar daugiau, ar manote, kad nuolatos šitaip vėluodami į darbą vis dar jį turėtumėte?“ N Mieli pasaulio lietuviai, sveiki sulaukę šventų Velykų – gražiausios ir prasmingiausios pavasario šventės, įkvepiančios tikėti prisikėlimo stebuklu, sujungiančios visa, kas gyva, tikra ir amžina. Velykos suartina mus visus, ištirpdo atstumus tarp valstybių, skatina bendrystės ir gerumo jausmą. Jos stiprina laisvės pojūtį, suteikia naujų vilčių ir jėgų, noro dirbti ir kurti. 16 PUSLAPIS Sveikindami atgimstančią gyvybę ir bundančią gamtą, vieni kitiems linkėkime atsinaujinimo ir tikėjimo „Rinkimų kampanijose svarbiausia savimi – savo idėjomis, siekiais ir galimybėmis. skaičiai, tad pažvelkime būtent į Vertinkime ir saugokime tai, ką šiandien turime ir dėl ko stengiamės kiekvieną dieną. Meile ir dėmesiu juos: įskaičiavus paskutiniuosius du apgaubkime mums brangius žmones. tarpusavyje nesusijusius renginius Tegul lietuviškas Velykų margutis šiandien būna pats gražiausias ir stipriausias. Hiustone, per kiek daugiau nei Šviesių Jums šventų Velykų! penkerius prezidentavimo metus prezidentas Barackas Obama sudalyvavo 373 lėšų rinkimo Dalia Grybauskaitė renginiuose. Tai apytiksliai vienas Lietuvos Respublikos Prezidentė renginys kas 5 dienas.“ 2014 m. Skelbimams: 877–459–0909 Dél reklamos skambinti tel.: (847) 272–9222, (630) 598–0747
   1   2   3   4   5   6