Page 1 - Aidas_892
P. 1
№ 13 [892] WWW.AIDAS.uS 04.04 – 04.10.2014 American Lithuanian Newspaper U 18 PUSLAPIS „Pažiūrėkite į amerikiečių viešąją nuomonę apie šalies užsienio politiką ir akivaizdžiai pamatysite, kad amerikiečių instinktas yra vengti kištis į užjūrio konfliktus. Vos 36 proc. žmonių mano, kad JAV turi imtis lyderio vaidmens sprendžiant tarptautinius konfliktus.“ O, „“ Prezidentas Obama: metas didinti atlyginimus Šią savaitę kalbėdamas Mičigane, JAV automobilių in- Demokratai lapkritį rizikuoja prarasti JAV Senatą – iš dalies dustrijos štabe, Obama prisiminė Henrį Fordą, sakyda- dėl rinkėjų nepasitenkinimo prezidentu ir iš dalies dėl suma- mas, kad Ford Motor Co. įkūrėjas suprato, jog gero atlygini- žėjusio mažumų, jaunuolių ir moterų rinkėjų entuziazmo, ku- mo mokėjimas savo darbuotojams atneš naudą kompanijai. ris padėjo Obamai du kartus iš eilės pasiekti prezidento postą. „Kaip amerikiečiai, mes suprantame, kad kai kurie žmonės uždirba Prezidentas taip pat pažėrė kritikos respublikonams dėl jų biudžeto 24 PUSLAPIS daugiau nei kiti, - Obama sakė studentų miniai, susirinkusiai Mičigano planų, bandymų užkirsti kelią minimalaus atlyginimo didinimui ir universitete. – Tačiau yra vienas dalykas, kuriuo visi tikime: joks žmo- pakartotiniems mėginimams anuliuoti sveikatos priežiūros įstatymą. „Metiniame pranešime Prezidentė gus, dirbantis pilną darbo dieną, neturėtų auginti savo vaikų skurde.“ „Respublikonų atsisakymas didinti minimalų atlyginimą atitinka jų Dalia Grybauskaitė pateikė Spaudimas pakelti federalinį atlyginimą nuo dabarti- esminį požiūrį į pasaulį, kuris sako: „Tu esi vienas, vyriausybė ne- didžiausias šalies piktžaizdes, bet nių $7.25 iki $10.10 per valandą tapo paskutiniu Obamos privalo užtikrinti, kad darbo rinka tau būtų naudinga“, - sakė jis. recepto, kaip jas ravėti, nebuvo. mėginimu padėti demokratų kandidatams prieš lapkri- Senatas jau ateinančią savaitę galėtų balsuoti dėl minimalaus at- Metinį Prezidentės pranešimą tį laukiančius kadencijos vidurio rinkimus, kurių metu lyginimo padidinimo iki $10.10 per valandą. Antras pagal svar- politikai ir apžvalgininkai vertina bus nuspręsta, kuri partija valdys JAV Kongresą ir Senatą. bumą Senato demokratas, Dickas Durbinas iš Ilinojaus, tre- nevienareikšmiškai, o gavusieji Nors ir abejotina, kad minimalaus atlyginimo bilis dėl res- čiadienį sakė, kad jeigu respublikonai blokuos demokra- velnių suskubo teisintis. “ publikonų pasipriešinimo bus priimtas šiemet, demokra- tų pastangas, jis bus pasirengęs derėtis dėl kompromiso. tai naudojasi proga į savo pusę palenkti kuo daugiau rinkėjų. At r o do , t e lie ka l a u k t i , ir t i k ėt i s g er i a u sio . Skelbimams: 877–459–0909 Dél reklamos skambinti tel.: (847) 272–9222, (630) 598–0747
   1   2   3   4   5   6