Page 1 - Aidas
P. 1
№ 30 [1005] WWW.AIDAS.US 08.05.2016 – 08.11.2016 Free/Nemokamas facebook.com/www.aidas.us/ American Lithuanian Newspaper twitter.com/Aidas_USA Trečiasis variantas 14 puslapis Tą dieną, kai Hillary Clinton tapo pirmąja istorijoje moterimi, laimėjusia pagrindinės partijos nominaciją, Žaliųjų partijos kandidatė Jill Stein viešuoju transportu atvyko į Wells Fargo centrą, kur vyko demokratų konvencija. JAV žiniasklaida liaupsina Nuostabi ir siaubinga Olimpiada lietuvį beisbolininką Nepaisant kone kasdien mus iš Rio de ir uždarymo ceremonijos rugpjūčio 22 die- Juk tai miestas, sugebėjęs 2007-aisiais su- Žaneiro pasiekiančių istorijų apie katakliz- ną suteiks sporto gerbėjams (ar tokiais kar- rengti Pan American žaidynes, nepaisant to, mus, pavojus, korupciją ir pačius įvairiau- tą per ketverius metus tampantiems) dau- kad vos mylios atstumu nuo pagrindinio žai- sius skandalus, Tarptautinis olimpinis ko- gybę valandų aukščiausios klasės sporto dynių stadiono vyko intensyvus policijos ir mitetas ir 2016 metų vasaros žaidynių or- renginių ir gausybę jaudinančių akimirkų. narkotikų gaujų susišaudymas Complexo de ganizatoriai toliau atkakliai tikina, kad Patenkinti rankomis trins transliuotojai ir Alemao lūšnyne. Dabar mėgaukimės sporto Olimpiada bus sėkminga. Tam tikra, labai reklamos užsakovai. Visas pasaulis brauks reginiu. Apie tai, kas vyks tada, kai olimpi- siaura prasme, jie yra teisūs. Pora savaičių pergalės arba pralaimėjimo ašaras kartu su nį kaimelį paliks paskutinės televizijos ka- tarp atidarymo ceremonijos šį penktadienį savo atletais. Žinoma, kad žaidynės pavyks. meros, kalbėsime vėliau. 36 puslapis JAV dienraščio „USA Today“ žurnalistas Tedas Bergas paskyrė visą straipsnį Lietuvos beisbolo talentui Dovydui Neverauskui. WWW.BALTICAUTOSHIPPING.COM EXPRESS SIUNTOS Į LIETUVĄ Telefonas: 708-924-7474 Skelbimai: 877–459–0909 Reklama laikraštyje tel.: (847) 272–9222, (630) 598–0747
   1   2   3   4   5   6